Гарантираме Ви най-добрите застрахователни суми и условия за застраховане на пазара с просто сравнение и изработка на оферти. Попълнете online въпросника и разберете какво може да ви предложим от застрахователите.

Online въпросник

Чрез интерактивен online въпросник, изпратете ни основни данни, необходими за оферта.

Анализ на данни

Ще сравним офертите на най-добрите застрахователи.

Oптимална оферта

Изработване на оптимална оферта и аргументация на избора.


ВЪПРОСНИК ЗА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
Вид:
Първа регистрация:
Има ли автомобилът валидна затраховка Каско?
Ако да, в компани:
Собственикът на МПС е
Възраст на собственика: години
Шофьорски стаж: години
МПС се използва основно за:
Регистрация на МПС:
Адресна регистрация на МПС по талон
Област:
Община:
Населено място:
Желаете ли сертификат Зелена карта за пътуване в чужбина?
Име и презиме:  
Телефон:  
Е-mail: