Гарантираме Ви най-добрите застрахователни суми и условия за застраховане на пазара с просто сравнение и изработка на оферти. Попълнете online въпросника и разберете какво може да ви предложим от застрахователите.

Online въпросник

Чрез интерактивен online въпросник, изпратете ни основни данни, необходими за оферта.

Анализ на данни

Ще сравним офертите на най-добрите застрахователи.

Oптимална оферта

Изработване на оптимална оферта и аргументация на избора.


ВЪПРОСНИК ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ НА АПАРТАМЕНТ ИЛИ КЬЩА
Предназначение:
Година на строителство:
Вид на строителството:
Площ на мазето: m2
Площ на жилищната част: m2
Местоположение на обекта:
Рискове за покритие:
Обем на покритието:

Име и фамилия:  
Телефон:  
Е-mail