Гарантираме Ви най-добрите застрахователни суми и условия за застраховане на пазара с просто сравнение и изработка на оферти. Попълнете online въпросника и разберете какво може да ви предложим от застрахователите.

Online въпросник

Чрез интерактивен online въпросник, изпратете ни основни данни, необходими за оферта.

Анализ на данни

Ще сравним офертите на най-добрите застрахователи.

Oптимална оферта

Изработване на оптимална оферта и аргументация на избора.


ОСИГУРУВАЊЕ ВЪПРОСНИК ЗА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ
Подложен/а ли сте на особени опастности при изпълнение на професионалните си задължения или в свободното време ?
Ако да, посочете за кои опасности става въпрос:
Пушите ли ?
Колко цигари дневно ?
Вашият рьст и тегло: цм         кг
Имате ли здравословни проблеми ?
СЕМЕИНО ПОЛОЖЕНИЕ
Били ли сте в брак/общност ?
Каква е способността на семейството ви да съществува без вашия материален принос ?

Спесявате ли в момента ?
Ако да, по какъв начин ?
Какво ви е приоритет при избора на спестовна програма ?

Каква доходност очаквате от спесовната програма ?
Каква сума можете да отделите за спестяване ?   €/месец  
Име и фамилия:  
Година на раждане:  
Телефон:  
Е-mail